Zaimek

Zaimki osobowe:


l. poj.
l. mn.
1 os.
2 os.
3 os.
1 os.
2 os.
3.os.
m. (n.)
ż.
M
ja
ty
on (ono)
ona
my
vy
oni
B
mene (me)
tebe (te)
jego
ju
nas
vas
ih
D
mene
tebe
jego
jej
C
mne (mi)
tobe (ti)
jemu
jej
nam
vam
im
N
mnoju
toboju
im
jeju
nami
vami
imi
Ms
mne
tobe
im
jej
nas
vas
ih


Zaimki zwrotne:
sebe, se, ty, tebe...

Zaimki dzierżawcze:
Zaimki dzierżawcze odmieniają sie jak przymiotniki. Rodzaj męski liczby pojedynczej nie posiada jednak końcowki.
moj, moja, moje
tvoj, tvoja, tvoje
nasz, nasza, nasze
vasz, vasza, vasze
svoj, svoja, svoje
W trzeciej osobie, najlepiej jest uzyć zaimka osobowego w dopełniaczu: Jego, jej, ih. Formy te  nieodmieniane.
Wzór odmiany:


l. poj.
l. mn.
m.
ż.
n.
M
moj, nasz
moje, nasze
moja, nasza
moje, nasze
B
moju, naszu
D
mojego, naszego
mojej, naszej
mojih, naszih
C
mojemu, naszemu
mojej, naszej
mojim, naszim
N
mojim, naszim
mojeju, naszeju
mojimi, naszimi
Ms
mojem, naszem
mojej, naszej
mojih, naszih


Zaimki wskazujące:
Zaimki wskazujące to tojtu-toj, i tam-toj, poza mianownikiem odmieniaja sie jak przymiotniki.


l. poj
l. mn.
m.
n.
ż.
M
toj
to
ta
te
B
tu
D
togo
toj
tyh
C
tomu
toj
tym
N
tym
toju
tymi
Ms
tom
toj
tyh


Zaimki wględne:
Zaimkami wglednymi są ktory i koij odmieniaja sie one jak przymiotniki.


Zaimki pytające, okreslone i nieokreslone:
podstawowe formy to kto i czo. pochodnymi od nich są: nekto, kto-bud, niczo, vseczo. Odmieniają sie następujaco:


Kto?
Co?
M
kto
czo
B
kogo
D
czego
C
komu
czemu
N
kim
czim
Ms
kom
czem


Zaimki przysłowne:pytanie
tu
tam
niektóry
który bądź
żadny
każdy
inny
który?
ktory
(tu-)toj
(tam-)toj
nektory
ktory-bud
żadny
vseki
iny
kto?
kto
nekto
kto-bud
nikto
vsekto
inokto
co?
czo
(tu-)to
(tam-)to
neczo
czo-bud
niczo
vseczo
inoczo
ile?
kolko
tolko
nekolko
kolko-bud
czyj?
czij
neczij
czij-bud
niczij
vseczij
inoczij
jaki?
jaki
taki
nejaki
jaki-bud
nijaki
vsejaki
inojaki
jak?
jak
tak
nejak
jak-bud
nijak
vsejak
inojak
gdzie?
gde
tut
tam
negde
gde-bud
nigde
vsegde
inogde
kiedy?
kogdy
tutczas
togdy
nekogdy
kogdy-bud
nikogdy
vsegdy
inogdy
dokąd?
kudy
tudy
nekudy
kudy-bud
nikudy
vsekudy
inokudy
skąd?
odkudy
odtudy
odnekudy
odkudy-bud
odnikudy
odvsekudy
odinokudy
czemu?
zaczo,
czemu
zato,
tomu
zaneczo,
neczemu
Zaczo-bud,
czemu-bud
zaniczo,
niczemu
Przysłówki  w kolorze czarnym, przymiotniki w niebieskim , zaimki dzierżawcze i wskazujące zielonym, pytające i nieokreślone w czerwone. Nieregularne formy kursywne.