Rzeczownik

Rzeczownik w slovianskim ma trzy rodzaje gramatyczne (męski żeński i nijaki) i dwie liczby (pojedyńczą i mnogą) Słovianski ma sześć przypadków: mianownik (nomitaniv), biernik (akuzativ), dopełniacz (genitiv), celownik (dativ), narzędnik (instrumental), miejscownik (lokativ). Ponadto w slovianskim mozna kozystac z wołacza (vokativ)


m. poj.
n. poj.
ż. poj
M
-o (-e)
-a
B
-Ø / -a1
-u
D
-a
-y (-i)
-i
C
-u
-e (-i)
-i
N
-om (-em)
-oju (-eju)2
-ju
Msc
-e (-u)
-e (-i)
-i


m. mn.
n. mn.
ż. mn.
M
-y (-i)
-a
-y (-i)
-i
B
-y (-i) / -ov (-ev)1
D
-ov (-ev)
-i
C
-am
N
-ami
Msc
-ah

1 Gdy męski rzeczownik jest nieżywotny, w bierniku ma taką samą formę jak w mianowniku, gdy jest żywotny, używa dopełniacza.
2. W słowach z końcówką-IJA, należy skrócić zakończenie do -u: "s Srbiju" zamiast "s Srbijeju".

Rzeczowniki nieregularne:
l. poj. czlovek (m), l. mng. ludi (ż)
l. poj. dete (n), l. mng. deti (ż)
l.poj. oko (n), l. mng. oczi (ż)
l. poj uho (n), l mng. uszi (ż)

Wołacz:
Mianownik zawsze może być stosowany zamiast wołacza SlovianskiJeśli jednak wolisz używać prawdziwego wołacza, to zaleca się następujące formy:

twardy meski trzon, otrzymuje koncówkę -e:
Ivan > Ivane, doktor > doktore, czlovek > czlovecze
miękki meski trzon, koncówka -u:
prijatel > prijatelu, muż > mużu, koń > końu
rzeczowniki meskie zakończone na -ec, zmieniają koncówkę na -cze:
hlapec > hlapcze
rzeczowniki meskie i żeńskie zakonczone na -a zmieniają ońcówke na -o:
slugo, žena > ženo, zemja > zemjo

W przypadku innych słów (żeńskich na spółgłoskę, rzeczowników rodzaju nijakiegowołacza należy unikać.