Przymiotnik i przysłówek

Przymiotnik, tak jak rzeczownik, odmienia się przez rodzaje, przypadki i liczby. Deklinacja jest zawsze regularna, lecz w dużym stopniu dotknieta zasadą o/e i y/iPodstawowymi końcówkami (zastosowanie nie tylko do przymiotników, ale również zaimków dzierżawczych, zaimków eskazujących itp. ) są:

l. poj.
l. mn.
m.
n.
ż
M
-y
-o
-a
-e
B
-y / -ogo1
-u
-e / -yh1
D
-ogo
-oj
-yh
C
-omu
-oj
-ym
N
-ym
-oju
-ymi
Ms
-om
-oj
-yh

1 Podobnie jak w przypadku rzeczowników, biernik ma taką samą formę jak w mianowniku, gdy odpowiedni rzeczownik jest rodzaju męskiego i jest nieżywotny, i taką samą formę jak w dopełniaczu, gdy odpowiedni rzeczownik jest rodzaju męskiego i jest żywotny.Zasada y/i i o/e:
Odmiana jest utrzymywana możliwie regularnie. Jednak, następujące zasady powinny być stosowane w celu osiągnięcia maksymalnej naturalności:

Po miękkiej spółgłosce, jak i po c:
- W zakończeniach zaczynających się na y, ta samogłoska jest zastępowana przez i
- W zakończeniach zaczynających się na o, ta samogłoska jest zastępowana przez eZasada y/i powinna być także stosowana po k, g i h: legk-y, lek-y suh-y zmieniają się w legk-i, lek-i suh-i. Nie musi to oznaczać, że poprzedzająca spółgłoska jest zmiękczona.Przysłówek
Przysłówki można wyprowadzić z przymiotników za pomocą końcówki-o (-e po miękkiej spółgłosce). Innymi słowy, są podobne do postaci nijakich: dobro (od dobry), sveże (od sveży).Stopniowanie
Stopień łyższy i najwyzszy mozna utwożyć na dwa sposoby: prosty i bardziej złożonyProsty sposób używa słów Vise-, mene-, naj- i najmene-, przed przymiotnikiem, najlepiej połaczone z nim myślnikiem. Bardziej złożony sposób, zastępuje zakończenie -y/- na -ejszi tworząc przez to stopień wyższy. Gdy do takiego zmodyfikowanego słowa dodamy przedrostek naj-, uzyskamy stopień najwyższy.

Kiedy chcemy utworzyć przysłówek ze słowa zakonczonego na *-ejsze używamy po prostu -ej.

Istnieje również stopień wyższy z przedrostkiem 
pre-
Przymiotnik można obracać w przeciwństwo przez prefiks -ne.

Przykład ze słowem "dobri":

Dobry, dobro
Vyse-Dobry lub dobrejszi (przymiotnik)Vise-dobro lub dobrej (przysłówek)
naj-naj-Dobry lub dobrejszi (przymiotnik)naj-dobro lub naj-dobrej (przysłówek)
mene-Dobry
najmene-Dobry
ne-Dobry
pre-Dobry