Liczebnik

Liczebniki główne:

1-10
11-19
20-90
100-900
1000-
jedin (jedna, jedno)
dva (dve)
tri
czetyri
pet
szest
sedm
osm
devet
deset
jedinnast
dvanast
trinast
czetyrnast
petnast
szestnast
sedmnast
osmnast
devetnast
dvadeset
trideset
czetyrideset
petdeset
szestdeset
sedmdeset
osmdeset
devetdeset
sto
dvasto
tristo
czetyristo
petsto
szeststo
sedmsto
osmsto
devetsto
tysecz
dva-tysecz
tri-tysecz

milion
miliard


Liczebniki porzadkowe:
Liczebniki porzadkowe, podobnie jak inne przymiotniki odmieniaja sie przez liczby, rodzaje i przypadki. Liczebniki porzadkowe tworzy sie zazwycaj przez dodanie do liczebnika głównego koncówki -y. Wyjatek stanowią:
prvy
drugi
treti
czetvrty
sotny
tyseczny